sportongeval

Sportongeval

Een blessure oplopen tijdens een tenniswedstrijd...het kan ieder van ons overkomen.

Wat doe je bij een sportongeval, hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk?

·        Bij een sportongeval verwittigt u direct Anneke via secretariaat@tcsmash.com

·         U vraagt een aangifteformulier aan Yves onze barman of u download rechtstreeks het aangifteformulier via onze site linker rubriek praktisch / sportongeval / aangifteformulier

·         Punt 2 en 3 vult u zo goed mogelijk in

·         U geeft een zo goed als mogelijke beschrijving van het ongeval bij punt 4

·         Eventueel geeft u namen van getuigen van het gebeurde ongeval door.

·         De laatste pagina laat u invullen door de behandelende geneesheer

·         Het formulier stuurt u NIET op naar Ethias want de aangifte moet op vraag van Ethias elektronisch worden doorgegeven via het secretariaat van de betreffende club.

·         U bezorgt het ingevulde aangifteformulier zo rap mogelijk terug aan het secretariaat dit kan via mail secretariaat@tcsmash.com of u bezorgt dit aan Yves onze barman

·         Anneke stuurt alles asap door naar Ethias.

·         Na enkele dagen krijgt u schriftelijk bericht van Ethias met bevestiging van aangifte. 

Belangrijk:

·       De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club. Dus is het van groot belang om asap het secretariaat te verwittigen zodat de aangifte binnen deze periode kan gebeuren.

·         Ethias vraagt om alle eventuele kosten ( medicatie ...) doktersattesten door te mailen / op te sturen.
Vraag uw mutualiteit een overzicht van de niet terugbetaalde aandelen doktersbezoek, kiné kosten...
Bundel alles samen en neem van alle documenten een kopie zodat u dit nadien kan controleren.

Lukt het niet om eventuele documenten / attesten door te mailen, hebt u verdere vragen met het verloop van uw dossier neem contact op met Anneke (secretariaat@tcsmash.com).